Zarząd naszego oddziału TPD

 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w
Połczynie Zdroju wybrany w dniu 09.03. 2015 roku.


  Prezes Zarządu

Teresa Czaplińska

Wiceprezes

Zofia Śliwińska    

Skarbnik

Krystyna Lembowicz

Sekretarz

Jadwiga Sulerz

Członkowie Zarządu

Aneta Kubik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Dorota Kulińska

Członkowie

Irena Szuta

Anna Wolska