Zarząd naszego oddziału TPD

 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w
Połczynie Zdroju wybrany w dniu 23.03. 2023 roku.


  Prezes Zarządu

Teresa Czaplińska

Wiceprezes

Zofia Śliwińska    

Skarbnik

Krystyna Lembowicz

Sekretarz

Jadwiga Sulerz

Członkowie Zarządu

Ewa Mroziak-Bogusz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Dorota Kulińska

Członkowie

Irena Szuta

Anna Wolska