Nasza historia

Historia naszej działalności rozpoczęła się już w latach siedemdziesiątych. Wówczas to funkcjonowały dwa zarządy TPD; Zarząd Gminny i Zarząd Miejski. Od raku 1983 funkcjonuje Zarząd Miejsko-Gminny.

Rok 1985. Dzięki przychylności władz Spółdzielni Spożywców "Związkowiec"w Połczynie-Zdroju otrzymaliśmy miejsce w "Praktycznej Pani"na prowadzenie "Telefonu Zaufania"  i innych  działań charytatywnych  skierowanych do rodzin Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

 

 Spotkanie  grupy  inicjatywnej; Panie- W. Pawelczak, W. Kobus, G. Sowińska, W. Kielar, S. Hryckowian,  T. Czaplińska

Prezent od p. Marii Weber


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrzesza nie tylko członków ale i sympatyków. Organizacje społeczne, zakłady pracy , a przede wszystkim mieszkańców  solidaryzujących się i wspierających naszą działalność statutową.

Z okazji Dnia Dziecka już od wielu lat organizujemy imprezę integracyjną „Radość uśmiech dzieciom"

 

 

W kawiarni PPU „Borowinka" odbyła się zabawa dla dzieci specjalnej troski.


 

 W okresie wakacji prowadziliśmy dziecince wiejskie w Ostre Bardo i Bolkowie, w których uczestniczyło łącznie 70 dzieci. Miały zapewnioną opiekę, zabawę i wyżywienie. Nasza współpraca z PSS „Związkowiec" rozwijała się w ośrodku przy ul. 5 Marca, prowadziliśmy dyżury przy telefonie, a także udzielaliśmy wsparcia osobom zgłaszającym się do nas. Tam też były prowadzone kolejne zbiórki darów na rzecz dzieci specjalnej troski.

Zakończenie zbiórki darów. Dzieci otrzymały prezenty, bawiąc się już tradycyjnie w kawiarni „Borowinka"

 Działalność nasza była wspierana przez Zarząd Wojewódzki TPD w Koszalinie. Dzięki tej pomocy i sponsorom dzieci z naszej gminy otrzymały książeczki mieszkaniowe z obowiązującą wpłatą na mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i łazienką. Z tej formy pomocy skorzystało dziesięcioro dzieci specjalnej troski.
Kolejny rok zbiórki darów dla dzieci specjalnej troski

 

Dzieci bawiły się radośnie, a otrzymane prezenty sprawiły im ogromna niespodziankę.

 Działalność nasza rozwija się i jest ukierunkowana na pomoc dla dzieci specjalnej troski, ale też dla dzieci wszystkich mieszkańców naszej gminy. To dla nich zakupiliśmy sprzęt na plac zabaw w Bolkowie przy Szkole Podstawowej oraz przy Przedszkolu nr l w Połczynie Zdroju. To przedsięwzięcie wspierał Zarząd Wojewódzki TPD z Koszalina.

Od roku 1990 siedzibą naszej organizacji jest budynek przy ulicy 22 Lipca 4, pomieszczeń na naszą działalność użyczył nam Urząd Miasta i Gminy w Połczynie Zdroju. Tu  spotykamy się aby podejmować inicjatywy i działania na rzecz dzieci specjalnej troski. Grono naszych członków i sympatyków poszerza się, wszyscy uczestniczymy w imprezach na rzecz dzieci.

 Powstaje też koło specjalistyczne, które zrzesza rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

 Koło to funkcjonuje i aktualnie liczy 26 członków z różnych gmin naszego powiatu. Przewodnicząca koła jest Pani Elżbieta Brzyszkiewicz.

RADOŚĆ BEZ GRANIC

 

Od roku 2001 prowadzimy działalność jako Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju. 

Od 2001 roku jest organizowana impreza integracyjno-kulturalna "Radość bez granic" we współpracy i finansowaniu; Burmistrza Połczyna-Zdroju Centrum Kultury oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w której uczestniczą dzieci i ich rodzice,opiekunowie z kilku powiatów województwa zachodniopomorskiego.

 

 Przy naszym stoisku promocyjnym są: Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros, Burmistrz Połczyna-Zdroju Pani Barbara Nowak,wychowawcy,rodzice i dzieci.

Na scenie dzieci ze Środowsikowego Ogniska Integracyjnego TPD

 

" Radość bez granic 2002r"Połczyn-Zdrój miejsce imprezy stadion sportowy

 

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizujemy różne formy wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci.

 

 

 

Dzień Matki - spotkanie, życzenia, kwiaty i wiersze dla Mam.

 

 

 

Rok 2002 "Skarby Pomorza" to też TPD. Dzieci przedstawiają swoje prace i umiejętności, dostaliśmy maksymalną ilość punktów !

 Dzieci ze Środowiskowego Ogniska Integracyjnego  TPD prezentują swoje prace z makramy,

 Występy dzieci ze Środowiskowego Ogniska Integracyjnego TPD w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju.

 

 Kanapki wszystkim smakują a kto je przygotował?

Europejski Dzień Flagi -  Środowiskowe  Ognisko Integracyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Połczyna-Zdroju

Radość, prezenty to był dzień.