Nasi Przyjaciele

 • Pani Barbara Nowak - Burmistrz Połczyna Zdroju
 • Pan Zygmunt Pyszkowski - Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Regionalnego TPD w Szczecinie
 • Pan Józef Bogdaszewski – Prezes Krajowego  Komitetu  Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawny.

 • Pani Krystyna Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 • Pani Krystyna Hapka – Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

 • Pani Danuta Raniowska – Urząd Miasta i Gminy Połczyn Zdrój

   

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

  Pani Dorota Rybarska Jarosz-Dyrektor ROPS

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

 • Rada Miejska w Połczynie Zdroju
 • Komisariat Policji w Połczynie Zdroju
 • Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
 • Wojewódzka Komenda  Policji w Szczecinie
 • Urząd Miasta i Gminy w Połczynie Zdroju
 • Starostwo Powiatowe w Świdwinie
 • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

 • Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele placówek oświatowych .

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

 • Stacja "Joanitów" i Polski Czerwony Krzyż
 • Ciastkarnia i Handel Artykułami Spożywczymi Henryk Wilk
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • LIONS Klub Koszalin - Nasz sponsor

 • Pan Wiesław Bieżanowski - Nasz przyjaciel i sponsor

 

Nie bądź dla nich obojętny! 

 

DZIECI KRZYWDZONE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY
Nie bądź dla nich obojętny!

Program prowadzi Wolontariat
   
  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Połczynie
 Zdroju przy ul. 22 Lipca 4
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
 godzinach od 9°°do 11, w sytuacjach kryzysowych od 11-17
 
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

94 36 63 937 lub 608747491
albo kontakt z Ogólnopolskim Pogotowiem
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


" NIEBIESKA  LINIA" pod numerem

0801-12-00-02