Nasze koła

  • Koło Rodziców i Opiekunów Dzieci uczęszczających do Środowiskowego Ogniska Integracyjnego w Połczynie Zdroju;

  • Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
  • Koło sympatyków dyscypliny sportowej szachy.