Nasze Projekty

Rok 1995   Świetlica Integracyjno - Profilaktyczna Konkurs ofert  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  dotacja -  PHARE 20.000 zł, zakupiliśmy sprzęt do wyposażenia pomieszczeń, prowadziliśmy zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 8-13 lat.

 

 


 Rok1996 Projekt „ Szansa dla twojego Dziecka" dotacja Fundacja im. Stefana Batorego

 


  ROK 1997 Konkurs  ofert dotacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie na projekt:

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

 


Rok 1998 Konkurs ofert Fundacja Dla Polski  dotacja na Projekt „Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży"

 


Rok 1998 otrzymaliśmy dotacje z PFRON 18.000 zł

na zniesienie barier architektonicznych, w tym wykonano podjazd do budynku naszej siedziby i urządzono toaletę z prysznicem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 


  Rok 1998 Konkurs ofert  Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacja na projekt "Kompleksowa Pomoc Rodzinie"

  


 

Rok 1999 Urząd Miasta i Gminy- "Rodzinny Punkt Konsultacyjny"


Rok 2000 Konkurs ofert -dotacja Fundacja im Stefana Batorego, "Świetlica Integracyjno-Profilaktyczna" 


Rok 2000 Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój "Punkt Informacyjno-Integracyjny"


   Rok 2001 - Konkurs ofert dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Świąteczna Gwiazdka Pomocy"


  Rok 2002 Konkurs ofert  Fundacja Rozwoju Wsi  dotacja na projekt „ Bezpieczne Wakacje"


 

Rok 2002 Konkurs ofert dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt "Mikołaj Małym i Dużym"


2003 rok Projekt „ Wesołe Jesienne Spotkanie" dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


 

Rok 2003 Konkurs ofert Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności  Akademia Rozwoju  Filantropii w Polsce dotacja na projekt „Klub  Integracji Społecznej".

 

 


Rok 2004 Konkurs ofert Narodowa Agencja Rozwoju Edukacji -Program "Młodzież"Akcja III-Inicjatywy młodzieżowe

 

 

Skład Grupy inicjatywnej:

Koordynator

Wioleta Kępska

Zajęcia plastyczno-manualne

Anita Gierszewska

 

 

Zajęcia kulinarne

Katarzyna Bieda, Anita Gierszewska

Zajęcia z komputerem

Wioleta Kapral, Wiesław Kopeć

Zajęcia matematyczne

Wioleta Kępska

Zajęcia muzyczne

Lucyna Kołt

 


Rok 2004 Konkurs ofert dotacja Fundacja  Stefana Batorego na projekt "Każdy ma swój biegun".


 

Rok 2006 Konkurs ofert M P i P S dotacja dofinansowanie projektu "Klub Integracji Społecznej"


 

Rok 2006 Konkurs ofert dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt "Razem przeciw przemocy"

 

 

 


 

Rok 2007 Konkurs ofert dotacja Urzędu marszałkowskiego województwa Zachodniopomorskiego na projekt "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

 

 


Rok 2007 Konkurs ofert dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie."Rok 2008 Konkurs ofert dotacja PFRON na projekt "Nie jesteś sam spróbuj razem z nami"

 

 


 

Rok 2009 Konkurs ofert dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt "Razem bezpieczniej"