Środowiskowe Ognisko Integracyjne

Środowiskowe Ognisko Integracyjne - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat.

Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15

W okresie ferii i wakacji szkolnych placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od 10-15.

Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i rówieśniczych

Pomagamy w nauce szkolnej

Organizujemy konkursy,wycieczki

Praca z dziećmi to - radość, odpowiedzialność, empatia, umiejętność, której przewodzi  myśl Ludwika Pasteura:

 "KIEDY PATRZĘ NA DZIECKO,OGARNIAJĄ MNIE DWA UCZUCIA,CZUŁOŚĆ DO TEGO,KIM ONO JEST, I SZACUNEK DO TEGO, KIM MOŻE ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI

 ♦♦♦