Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju

jest stowarzyszeniem pozarządowym posiadającym status 

Organizacji Pożytku Publicznego. 
Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka, chroni jego prawa,
biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców i opiekunów.
 
 
 

 
 
Tel. 801 1200 02
 
 Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych
 
 Dyżur pełni: Certyfikowany Specjalista w zakresie  przemocy w rodzinie. Członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji  i Instytucji, Pomagającym Ofiarom Przemocy "Niebieska Linia"

         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju

       ul. 22-go Lipca 4

od poniedziałku do piątku w godz.9:00-12:00 tel. 94 36 63 937

a od godz. 12:00-17:00  tel. 608 747 491

"Ośrodek Wsparcia Rodziny"

Udzielamy pomocy bezpośrednio  i telefonicznie
 od poniedziałku do piątku od 9:00 do 11:00

Formy pomocy:
- wsparcie psychologiczne
- informacje i porady
- pomoc społeczno-prawna
- interwencje w środowisku.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o narkotykach i narkomanii.

Otwarty w każdy wtorek w godzinach 8:00 do 10:00.

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych jest nieczynny..

Punkt znajduje się w budynku Publicznego Gimnazjum w Połczynie-Zdroju ul. Mieszka I-go.Telefon kontaktowy: 94 36 50 750.

Pomocy udziela -terapeuta uzależnień. pani Iwona Rozpierska.


"Środowiskowe Ognisko Integracyjne"
Otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 16:00.
Uczestnikami są dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.

Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, rówieśniczych.

Pomagamy w nauce szkolnej.

Organizujemy konkursy, wycieczki.

Prowadzimy zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacyjnych.

Uczestnicy zajęć otrzymują posiłek.

 

Nasze Motto:

Nasze motto to myśl Alberta Schweitzera " Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym ...

                                             

                    Świdwin                                                    Połczyn Zdrój