Statut TPD

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

1) TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM,
2) PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM; UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH,
3) OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEMOCĄ, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ I INNYMI FORMAMI WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA ORAZ POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I PRZESTĘPSTW,
4) UPOWSZECHNIANIE PRORODZINNEGO, ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI; ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ; PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM, ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI,
5) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH; UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

Cały statut TPD, jest dostępny w załączniku.

Załączniki do pobrania:
FileDescriptionZałacznikiFile sizeCreated
Download this file (Statut TPD.pdf)Statut TPD.pdfStatut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 6449 kB2014-06-20 11:43