Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Połczynie Zdroju za 2017r

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY

W POŁCZYNIE ZDROJU


78 - 320 Połczyn Zdrój ul .Jana Pawła II 4 tel./fax. 94 36 63 937,

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.tpdpolczynzdroj.eu

             KRS: 0000318961;REGON320600620;NIP 6721547772

 Santander Bank Polska SA 58 1090 2662 0000 0001 4714 5041  

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału Powiatowego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Połczynie Zdroju

 

za 2017r.

 

 

 

Na terenie Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci funkcjonują:

 

1.Specjalistyczne Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

2.Koło Dzieci Specjalnej Troski

3.Koło Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Sympatyków Dyscypliny Sportowej Szachy.

Na koniec 2017r liczba podopiecznych  na wsi - 61 osoby w mieście- 76 osób, łącznie liczba podopiecznych 137 osób.

Do realizacji zadań statutowych było zatrudnionych:

 Umowa o dzieło 4 osób.Umowa o pracę 1osoba. Umowa zlecenie 3 osoby. Liczba wolontariuszy 38 osób.

 

Na terenie działania Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzone były:

 

Stałe formy pomocy skierowane do rodziców i dzieci:

 

 

Środowiskowe Ognisko Integracyjne

Program opiekuńczo-wychowawczy wsparcia dziennego. Dotacja Urzędu Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój przyznana w ramach ogłoszonego konkursu.Prtogram był realizowany  w siedzibie w Połczynie-Zdroju.

Pomieszczenia są wyposażone w sprzęt; stoły, krzesła, regały, pomoce do zajęć edukacyjnych, encyklopedie, gry dydaktyczne rozwijajace mowę, myslenie, wyobraźnię i zainteresowania.

Zestawy komputerowe, drukarka sa w stanie skrajnego zużycia.

Opieką objętych było 15wychowanków. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00 . Ta działalność jest prowadzona od 1991 roku Stałą formą oddziaływań wychowawczych  jest pomoc w nauce.

-wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.

-udzielamy im wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

- przygotowujemy do udziału w konkursach.

- wdrazamy do aktywnego udziału w spolecznosci lokalnej.

- rozwijamy zainteresowania zawodowe, wartości humanistyczne i pomocowe.

-organizujemy aktywny wypoczynek w okresie wolnym od nauki w czasie ferii szkolnych zimą i latem.Organizowano spotkania integracyjne z okazji; Świąt Wielkanocnych, Świat Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Mikołaja, Dzień Babci i Dziadka.

Uczestnicy zajęć korzystali:

         - dożywianie (kanapki,napoje)

        - wsparcie rzeczowe dla dzieci w postaci paczki.

    Uczestniczyliśmy w:

 

W konkursie ”Zapobiegajmy pożarom” uczestniczyło 10 osób w tym, 1 otrzymała nagrodę.

Dni  Połczyna-Zdroju- przygotowaliśmy stoisko promujące naszą działalność.

 

 

Ośrodek Wsparcia Rodziny

 

Ta forma pomocy rodzinie jest realizowana już od 1995 roku, prowadzone działania pomocowe były świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-12. Pomocy udzielano bezpośrednio zgłaszajacym się interesantom a także przez telefon.

Osoby, które nie mogły zgłosić się w określonych godzinach były umawianie w czasie dla nich odpowiednim.

Różne formy pomocy i wsparcia były kierowane do rodzin i osób dorosłych

z problemem przemocy, alkoholizmu i sytuacji kryzysowych w rodzinie.

- udzielano informacji, porad- dla 47 osób.

-wsparcia psychologicznego.- dla 52 osoby w tym 4 mężczyzn.

- pomocy społeczno-prawnej.- dla 25 osób.

Uczestniczyliśmy bezpośrednio w:

Ogólnopolskiej  Akcji ”16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” , która trwała od 25.11. do 09.12 2017r

 

 - prowadziliśmy  samopomocowe grupy wsparcia dla ofiar przemocy

Wśródnaszych podopiecznych były 2 osoby niepełnosprawne.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o narkotykach i narkomanii.

 

Dyzury specjalisty były  prowadzone w każdy czwartek  w  godzinach od 8,00-10,00 w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju ul Mieszka I.

 

 Wsparcia,informacji i pomocy terapeutycznej udzielała socjolog-terapeuta uzależnień Iwona Rozperska. Udzielono 23 informacji, 26 porad, 28 rozmów terapeutycznych.

 

”Nie jesteś sam, spróbuj razem z nami”- projekt Społecznik, realizowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert.

Uczestnicy projektu to 15 rodzin z dziećmi i dziadkami łącznie 60 osób. zamieszkujacych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

Pomoc specjalistyczna- spotkania z lekarzem,ginekologiem, kuratorem, policjantem,terapeutą.

Wycieczka intergacyjno-edukacyjna do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie – ”Balladyna”

Wycieczka integracyjno- edukacyjna do Ogrodów HORTULUS.

Spotkania wielopokoleniowe –rodzice, dzieci, dziadkowie.

 

Specjalistyczne Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

Zrzesza rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. fizycznej, umysłowej, oraz inne  deficyty; funkcji wzrokowych, słuchowych, z punktu diagnozy medyczno-psychologicznej.

Od 2001 wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój oraz Centrum Kultury organizujemy imprezę integracyjno-kulturalną „Radość bez Granic”, w której uczestniczą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne z gmin województwa zachodniopomorskiego, zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach.

Pomoc rzeczowa rodzinom.

Od 2008 r.współpracujemy z Koszalińskim Bankiem Żywności. Dzieki tej współpracyuczestniczyliśmy już  po raz 9 w Ogólnopolskiej Akcji w  „Podziel się Dobrym Posiłkiem” w ramach którego prowadzono  zbiórkę  żywności w dniach 29- 30.09. 2017 roku w 5 sklepach na terenie miasta Połczyn – Zdrój.  Zebraliśmy 759,46kg. produktów żywnościowych, które zostały  przekazane  naszym podopiecznym - 72 rodzinom wychowującym dzieci.

Jako organizacja OPP otrzymaliśmy środki finansowe z 1% , które przekazano na;

 

- sprzęt rehabilitacyjny, koszty dojazdu na rehabilitację  dla Poli Smagowskiej z Rąbina powiat świdwiński.

 

-nagrody i pomoce, materiały dla uczestników zajęć- organizowanych przez Koło Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Dyscypliny  Sportowej Szachy.

 Pozostała  kwota została  na naszym wydzielonym koncie rachunku bankowego;  Bank PeKaO SA Filia w Połczynie-Zdroju.

 D z i ę k u j e m y Wszystkim D a r c z y ń c o m.

 

Udział w projektach i szkoleniach.

Konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej,-”Młodzież a uzależnienia od czynnośc...” Konferencja w Szczecinie  - zagrożenia FAS.

Szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie Pracownia Pozarządowa z Koszalina. ”Akademi Liderów Partycypacji”

Sprawozdanie  będzie umieszczone na stronie  www TPD oraz złożone do MRPIPS w czerwcu i zamieszczone w bazie sprawozdań NGO- OPP w  2018r.

Realizacja zadań statutowych i zadań realizowanych, w ramach ogłaszanych konkursów ofert jest wspierana pracą wolontariuszy i finansami ze 1%.

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami

Starostwem Powiatowym i Radą Powiatu w Świdwinie.

Urzędem Gminy i Radą Miejską w Połczynie Zdróju.

Policją Miejską i Powiatowa.

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespołem Interdyscyplinarnym przy MGOPS w Połczynie-Zdroju.

Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie świdwińskim.

Sądem Grodzkim w Świdwinie.

Sądem Rejonowym w Białogardzie Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kuratorami zawodowymi i społecznymi.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Placówkami oświatowymi w powiecie świdwińskim.

Lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Szczecinie.

Stowarzyszeniami , działającymi w obszarach pomocy społecznej, które organizują  szkolenia, kursy , doskonalące umiejętności merytoryczne, współpracę z wolontariatem. Działalność naszą wspierali, członkowie naszej organizacji oraz wolontariat młodzieży szkolnej,  a także rodzice , nasi podopieczni.

     Dziękujemy za pomoc i wsparcie osobom i instytucjom.

Dziękujemy naszym wolontariuszom,  za pomoc i wsparcie, w realizacji zadań statutowych na rzecz dzieci i rodziny.

Połczyn-Zdrój dnia 30.01.2018r.