Towarzystwo Przyjaciół Dzieci W POŁCZYNIE ZDROJU

Nasi Przyjaciele:

 • Barbara Nowak - Burmistrz Połczyna Zdroju
 • Zygmunt Pyszkowski - Zarząd Regionalny TPD w Szczecinie
 • Józef Bogdaszewski – Prezes Zarządu Głównego w Warszawie
 • Krystyna Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Krystyna Michalska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie
 • Wiesława Orłowska – Urząd Miasta i Gminy Połczyn Zdrój
 • Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 • Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 

 

 • Rada Miejska w Połczynie Zdroju
 • Komisariat Policji w Połczynie Zdroju
 • Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
 • Wojewódzka Komenda Powiatowa Policji w Szczecinie
 • Urząd Miasta i Gminy w Połczynie Zdroju
 • Starostwo Powiatowe w Świdwinie
 • Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Powiatowy Urząd Pracy W Szczecinie
 • Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele zgromadzeni w kołach Przyjaciół Dzieci